Här följer lite skötsel råd för ditt akvarium
Det finns tre saker som jag tyckte det var viktigt att ta upp,
Den dagliga översynen, utfodring samt vattenbytet.
Längst ner på sidan finns det även en tabell för vattenmängden som skall bytas.
Den dagliga översynen

Gör du samtidigt som du fodrar dina fiskar. Glöm vad som står i dina akvarieböcker om att rensa växter och dylikt. Detta stör bara fiskarna och bör bara göras 1 gång/veckan. Ser du däremot nåt nedgånget växtblad som kan avlägsnas utan att röra upp upp i bottenmaterialet så ta bort det. De fiskar som inte äter, eller uppför sig på ett annorlunda sätt är garanterat sjuka. Dessa bör sättas i karantän för att inte smitta övriga fiskar. Försök fodra på samma tidpunkter varje dag, och helst 1-3gg/dag. Då har du störst chans att se ett förändrat beteende.
Fodring

Fodringen borde vara höjdpunkten som akvarieägare. Därför är det viktigt att du ger dina fiskar en varierande kost.

Torrfoder Ha minst tre sorters torrfoder att variera med. Det ena skall vara ett rent grönfoder, som är bra att ge som dietmat, var tredje dag. (t.ex. dagen innan du ger frysfoder) Allt foder du ger bör vara uppätet på några minuter, fast har du botten gående malar behöver du inte oroa dig om det inte blir så.

Levande föda I hemmet finns det en del du kan ge dina ”firrar” men att ge levande mygglarver eller dafnier är väl det som stimulerar både dig och fiskarna mest. Att låta fiskarna naturligt få fånga/jaga sitt foder är bara något man måste få se. En del akvarieaffärer säljer levande mygglarver, medan en del bara har tillgång till frysta.

Har du tillgång till en insjö/damm kan du själv fånga ditt foder i finmaskig håv. Mygglarver har bra hållbarhet i kylskåp, förvara dem i en burk med lock, så håller de sig i upp till två veckor. Skulle du oroa dig för parasiter och karplusar, så sortera, skölj (kallt vatten, annars kan de kläckas), rensa och frys in. Bra att frysa in portioner i är, block till isbitar. Den vanligaste fångsten är vita/svarta mygglarver, (det är de svarta mygglarverna som blir stickmygga) daphnier och bosmider.

Grönfoder Grönfoder mår alla fiskar bra av, även om Malar, ungfödande tandkarpar(t.ex. Guppy, Molly) kräver det i sitt foder. Det finns speciella grönfoder för dessa fiskar, men de äter gärna skalade gröna ärtor, bladspenat, broccoli samt gurka.


Vattenbyte

Som viktigaste skötsel har jag valt vattenbytet. Har märkt att det råder delade meningar om hur ofta och hur mycket vatten som skall bytas. Det jag med säkerhet kan garantera är att görs inget vattenbyte så kommer fiskarna förr eller senare att dö.
Om man gör regelbundna vattenbyten, helst var 7-10 dag, så håller sig värdena på vattnet så att fiskarna aldrig får en chock.

Färskvatten Färskvatten sa de förr var skadligt för fiskarna, fast i dag vet vi ju hur fel detta är. Och med färskvatten menar man kranvatten.

Avkalka vatten För att avkalka vattnet, fyller du upp en hink färdigtempererat vatten, med högsta tryck på dusch strålen. Du skall låta strålen slå mot vattenytan, på detta sätt slåss en del av kalket bort.

Vattenpreparat Om man regelbundet sköter om sina vattenbyten behövs inga andra vattenpreparat. Skall man däremot göra ett helvattenbyte så skadar det inte att tillsätta beredningsmedel. Likaså i nystartade kar.

Temperatur Att tillsätta samma temperatur på vattnet du tog bort, är en självklarhet. I början, innan du fått upp din fingertopps känsla kan det vara bra att använda en termometer. Men det är bättre med 1º kallare än varmare.

Filter Undvik att skölja ur filtret i samband med vattenbytet. Ett filter med normal drift och väl tilltagen media skall klara sig mellan 3 veckor-3 månader (ett stort ytterfilter kan klara sig ändå upp till 6 månader) innan ursköljning krävs. Skölj aldrig ur mediat i kranvatten, utan tappa upp lite vatten i en hink från akvariet och bara krama ur det lätt.

På innerfilter rekommenderas att ni sköter pumphuvudet i den intervallen som nedan tabeller anger.

Nitriter Som ni ser på tabellen nedan, görs det färre vattenbyte ju större akvarium man har, samt hur mycket fisk som går i karet. Det är för att ett litet akvariums vatten fortare får överkonsumtion av nitriter. Har man för mycket fisk och för lite växter ska man göra vattenbyte tätare. Att byta 30%-50% 1gg/veckan kan i bland vara ett måste! Fiskarna dör inte av ett för ofta eller stort vattenbyte, de dör förr av överutfodring och för höga halter av nitrit i vattnet.

Yt o bottenslammning Ytslammning görs samtidigt med vattenbytet. Man tar inte bara bort vattnet för att tillsätta nytt. Man ser till att städa bort smuts partiklar samtidigt. En sughävert, där sanden inte kan följa med upp är det bästa. Själv slammar jag sällan bottnen men kan däremot duska till växterna med häverten. Ytslamma i vilket fall som helst inte närmare växterna än 5 cm. Rötterna behöver dessa "partiklar" som sin näring.
Botten/djupslammning skall göras väldigt sällan, och att skölja rent sanden helt rekommenderas inte.

Nybörjare akvarium Som ett nybörjare akvarium tycker man kanske då att man bör välja ett som inte behöver bytas vatten på så ofta. Men tänk då på att i ett 250 liters akvarium skall det bort 75 liter, och detta är både tidskrävande och arbetsamt.
Har ni möjlighet till att använda er till en lång slang vid vattenbytet så är detta till att föredra. Då lägger ni bara ut slangen mot närmsta bottenavlopp, sätter i den andra änden med häverten i karet. Sen går ni tillbaka till avloppet och suger hårt en gång. Görs detta med en tom slang så riskerar ni inte att få vatten i munnen.

Själv rekommenderar jag nybörjare till att börja med ett 100 liters akvarium. Varken större eller mindre. Fast finns det brinnande intresse i övriga familjen, ta det största ni har plats till.Vattenbyte "normal" befolkat

Liter

När

Mängd

Pump

50

1 gång/vecka

15 liter

2 veckor

100

1 gång/vecka

30 liter

2 veckor

200

10:e dag

60 liter

3 veckor-

250

10:e dag

75 liter

3 veckor-

350

14:e dag

90 liter

3 veckor-

500

14:e dag

120 liter

3 veckor-Vattenbyte "över" befolkat

Liter

När

Mängd

Pump

50

4:e dag

20 liter

2 veckor

100

1 gång/vecka

40 liter

2 veckor

200

1 gång/vecka

80 liter

2 veckor

250

1 gång/vecka

100 liter

2 veckor

350

1 gång/vecka

105 liter

2 veckor

500

10:e dag

150 liter

2 veckor